ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

HOME

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΙΚΑΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ
Γραφείο αρχιτεκτονικών μελετών και κατασκευών
22006 ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΤΗΛ: +30 27570 61135
ΦΑΞ: +30 27570 61135
E-Mail:
info@georges-mericas.name
Internet: www.georges-mericas.name

ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε., Α.Μ. 36063 (1982)
ΤΙΤΛΟΣ.    ΔΙΠΛ/ΧΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
                 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΖΥΡΙΧΗΣ
Α.Φ.Μ        027522951

ΔΗΛΩΣΗ: Παρ’ότι οι σύνδεσμοι που σας παραπέμπω έχουν ελεγχθεί ως προς το περιεχόμενό τους, δηλώνω ρητά ότι δεν αναλαμβάνω καμία ευθύνη ως προς αυτό. Για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών ευθύνονται αποκλειστικά οι κάτοχοι και χειριστές τους.

πίσω