ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΙΚΑΣ

ΤΑΧ.ΘΥΡ.7

22029 ΤΥΡΟΣ

ΤΗΛ. +30 275 7061135, +30 210 8087483

Mobil +30 697 4637217

Email  info@georges-mericas.name

HOME